GRAFOLOGIA I MORFOPSICOLOGIA

 

 

Coneixement de la persona per la grafologia (lletra manuscrita) i morfopsicologia (forma de la cara).

Mitjançant aquests anàlisis es poden descobrir els seus:

  • Tipus d’intel·ligència.
  • Aptituts
  • Objectivitat/Subjectivitat
  • Dependent/Independent
  • i més…